Systemy z wymuszonym przepływem powietrza oraz zasilane sprężonym powietrzem

Systemy z wymuszonym przepływem powietrza czy systemy zasilane sprężonym powietrzem?

Z wymuszonym przepływem powietrza:

3M Versaflo TR-300

3M Versaflo TR-600

3M Versaflo TR-800

3M PF-600

– wykorzystują jednostkę napędową zasilaną akumulatorem, aby przeprowadzić powietrze przez filtr,

– nie mogą być stosowane do ochrony przed substancjami o słabych właściwościach ostrzegawczych (smak/zapach),

– nie mogą być stosowane w warunkach, które stwarzają zagrożenie dla życia lub zdrowia,

– odpowiednie do stosowania przez długi okres – zredukowane opory oddychania,

– zapewniają zintegrowaną ochronę głowy, oczu i twarzy.

Systemy zasilane sprężonym powietrzem:

Aparaty wężowe 3M V

Zespół filtrujący 3M Aircare

– powietrze jest dostarczane z instalacji sprężonego powietrza (sprężone powietrze musi być zdatne do oddychania,

– mogą być użyte do ochrony przed  substancjami o słabych właściwościach ostrzegawczych (smak/zapach),

– nie mogą być stosowane w warunkach, które stwarzają zagrożenie dla życia lub zdrowia,

– odpowiednie do stosowania przez długi czas – zredukowane opory oddychania,

– zapewniają zintegrowaną ochronę głowy, oczu i twarzy.

Wybór systemu z wymuszonym przepływem powietrza

Krok 1A – Wybór jednostki napędowej z wymuszonym przepływem powietrza

Krok 1B – Wybór elementów oczyszczających, akumulatora oraz pasa

Krok 2 – Wybór nagłowia

Krok 3 – Wybór węża oddechowego

Krok 4 – Wybór akcesoriów

pdf-icon

3M_Katalog Versaflo