Ochrona dróg oddechowych

3M oferuje szeroką gamę półmasek jednorazowego i wielokrotnego użytku, jak również systemy z wymuszonym
przepływem powietrza oraz zasilane sprężonym powietrzem. Nasze produkty zapewniają ochronę przed gazami, parami
oraz cząstkami, a klienci mają możliwość wyboru poziomu i typu ochrony, tak by wybrane produkty zapewniały komfort
pracy i były dostosowane do ich indywidualnych potrzeb, gwarantując bezpieczeństwo, wygodę i efektywność użycia.

W ofercie 3M znajdują się trzy główne typy środków ochrony dróg oddechowych:

  • Jednorazowe półmaski filtrujące 3M
  • Półmaski i maski pełne wielokrotnego użytku
  • Systemy z wymuszonym przepływem powietrza oraz zasilane sprężonym powietrzem

Dobór odpowiedniego sprzęt ochrony dróg oddechowych może okazać się trudny z powodu wielu czynników, które należy rozważyć jak również różnorodności dostępnego sprzętu. Metoda 4 kroków pozwala w łatwy sposób wybrać odpowiedni poziom ochrony i komfortu w celu optymalizacji ochrony dróg oddechowych:

1. Identyfikacja zagrożeń
Ochrona dróg oddechowych: pył, dym, gazy, pary itp Pozostałe ochrony: głowy, oczu, twarz, słuchu itp

2. Ocena ryzyka
Ustalenie poziomu zagrożenia zgodnie z normami bezpieczeństwa i uwzględnienie możliwości
zastosowania innych środków ochrony słuchu, oczu i ciała.

3. Dobór odpowiedniej ochrony dróg oddechowych: jednorazowa, wielokrotnego użytku, półmaski,
maski pełne, system z wymuszonym przepływem powietrza lub zasilany sprężonym powietrzem.

4. Przeszkolenie w zakładaniu, mocowaniu elementów oczyszczających i użytkowaniu Pozwalające zoptymalizować ochronę dróg oddechowych.

Katalog 3M BHP