Ochrona słuchu

Hałas jest jednym z najczęstszych zagrożeń dla zdrowia występujących w miejscu pracy. Może on powodować trwałą utratę słuchu, obniżać koncentrację pracowników w miejscu pracy i zakłócać komunikację, co może z kolei zwiększać ryzyko wystąpienia obrażeń ciała, a nawet śmierci. Misją firmy 3M jest zapewnienie bezpieczeństwa ludziom w pracy, w domu i w życiu codziennym.

Wierzymy, że zdrowie i bezpieczeństwo są najważniejsze w każdym środowisku pracy, a większa wygoda poprawia ochronę pracownika oraz zwiększa wydajność i ułatwia przestrzeganie przepisów. Oprócz ochrony osób, naszym celem jest również ochrona środowiska. Chcemy zatem projektować i oferować bezpieczne produkty, które mają jak najmniejszy wpływ na ludzi, ich miejsce pracy i środowisko.