Pasy Trizact

3M Trizact ™

Strukturalne materiały ścierne

Unikalna konstrukcja materiału strukturalnego Trizact ™ zapewnia stałą i jednorodną jakość wykończenia, większą wydajność skrawania, ochronę przed przegrzaniem powierzchni oraz skrócenie procesu do kilku kroków. Wymyślona przez 3M technologia to formowanie małych i dokładnie ukształtowanych piramidek ściernych, a następnie nanoszenie ich na odpowiednie podłoże.

System gradacji dla materiałów Trizact ™

Unikalna konstrukcja materiałów ściernych Trizact ™ wymaga innego systemu klasyfikacji. gradacja jest określona przez średnią wielkość cząstek w mikronach i rozpoczyna się literą A.